Financiele administratie

Een up to date administratie is een effectief instrument voor de ondernemer om zijn bedrijfsvoering te bewaken en zo nodig bij te sturen. Daarom maakt JvG maandelijks of per kwartaal financiële overzichten die inzicht geven in de voortgang en de resultaten.

Wij kunnen de volledige administratie verzorgen en de ondernemer op administratief gebied van advies dienen. Ongeacht of het een MKB-onderneming is, een eenmanszaak, een besloten vennootschap of een vennootschap onder firma.

Wat kan JvG voor u doen?

  • de gemaakte kosten beoordelen
  • belastingaangifte verzorgen
  • facturen en btw-percentages nalopen
  • het jaar afsluiten en de jaarrekening opstellen

Salarisadministratie

Voor veel ondernemers is het salaris de grootste kostenpost. Daarom is het belangrijk dat het salaris goed wordt berekend en dat de juiste bedragen worden ingehouden en afgedragen.

Wat kan JvG voor u doen?

  • de maandelijkse loonstroken verzorgen
  • de maandelijkse aangiften loonheffing verzorgen

Alle relevante zaken aangaande de salarisadministratie

Belastingzaken

Voor buitenstaanders is de belastingwetgeving een doolhof waar de route voortdurend wordt aangepast en meestal ook complexer wordt. Met alle risico’s van dien. Iets over het hoofd zien of verkeerd begrijpen kan behoorlijke financiële gevolgen hebben.
Wij weten uit ervaring dat op de hoogte blijven veel tijd kost. Voor onze specialisten is dat dagelijks werk. Maar u als ondernemer kunt u die tijd natuurlijk beter besteden aan het ondernemen.

Persoonlijk contact maakt 't verschil

Advies

Een administratie is nauw verweven met de bedrijfsvoering. Door onze jarenlange ervaring in verschillende branches kunnen wij onze vanuit een breed perspectief adviseren of als klankbord dienen. Denk bijvoorbeeld aan

  • herstructurering van de administratie
  • financiële planning
  • bedrijfsopvolging
  • wijzigen van de bedrijfsstructuur

Tussentijdse financiële overzichten

Als ondernemer bent u verplicht om een goede en betrouwbare administratie te voeren. De informatie die u vastlegt, help u ook om een goed overzicht te houden op de ontwikkeling van de onderneming en op het juiste moment adequate beslissingen te nemen. Daarop spelen wij in met onze dienstverlening: wij maken maandelijks of per kwartaal financiële voortgangsoverzichten die wij met u bespreken. Op deze manier houdt u greep op uw zaak.