Camping en woon-werkverkeer

Camping en woon-werkverkeer
Hoe zijn de regels voor vergoeding van woon-werkverkeer als de werknemer in de zomer enkele maanden op de camping woont?

Deel bericht

Camping en woon-werkverkeer

Een werknemer verblijft tijdens de zomervakantie 3 maanden op een camping, niet gelegen in zijn woonplaats. Hij reist dagelijks met de auto vanaf de camping naar zijn werkplek. Is dit aan te merken als woon-werkverkeer? De Belastingdienst heeft hierover een Handreiking gepubliceerd.

Woon-werkverkeer is het reizen tussen de woning of verblijfplaats en de arbeidsplaats. De kilometers gemaakt voor woon- werkverkeer zijn ‘zakelijke’ kilometers. Dit is van belang voor de kilometervergoeding en voor de bijtelling privégebruik auto.

Woonplaats en verblijfplaats
Voor het bepalen van een verblijfplaats gelden dezelfde regels als voor een woonplaats. Dit betekent dat de Belastingdienst naar omstandigheden beoordeelt waar iemand zijn woon- of verblijfplaats heeft. Duurzaamheid is hierbij een belangrijk aspect. De woonplaats wordt vooral bepaald aan de hand van een duurzame band met een plaats. Denk bijvoorbeeld aan de plaats waar zijn sociale leven zich voornamelijk afspeelt, de duurzaamheid daarvan en waar hij volgens de Basisregistratie Personen staat ingeschreven.

Ook voor een verblijfplaats moet sprake zijn van enige duurzaamheid. De verblijfplaats bevindt zich in beginsel op de plaats waar de belastingplichtige de meeste dagen en nachten doorbrengt.

Camping
Of een camping fiscaal gezien als een verblijfplaats aangemerkt kan worden, is dus afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Voor de duurzaamheid is het van belang dat het verblijf op de camping anders dan voor zeer tijdelijk plaatsvindt. Als de werknemer alleen in de weekenden op de camping doorbrengt, is de camping fiscaal gezien geen verblijfplaats.

Verblijft de werknemer gedurende een periode van 3 maanden op een camping, dan is dat in die periode wel zijn verblijfplaats. De reizen tussen de camping en de arbeidsplaats zijn dan woon-werkverkeer. Voor deze kilometers geldt dat de werkgever maximaal € 0,19 (2023: € 021) per kilometer onbelast mag vergoeden. Dit is een gerichte vrijstelling. Als sprake is van een ter beschikking gestelde auto worden deze kilometers gezien als zakelijk verkeer.

Reizen tussen woning en camping
Alle reizen tussen de woning en de arbeidsplaats en tussen de verblijfplaats en de arbeidsplaats kunnen aangemerkt worden als woon-werkverkeer. De reizen tussen de woning en de verblijfplaats zijn privéreizen. Als de werknemer naar of van zijn werk nog even zijn woning aandoet is voor het deel van de reis tussen de woning en de camping sprake van privé-omrijkilometers.

Tip: Als zich bij een werknemer een bijzondere situatie voordoet, kunnen we voor u overleg voeren met de Belastingdienst om de fiscale behandeling af te stemmen. Zo weten alle partijen waar ze fiscaal aan toe zijn.